Διαθέσιμα Πακέτα

ΕΠΙΟΛΟΓΗ 1 :

– Aρχιτεκτονική περιήγηση στους παραδοσιακούς οικισμούς της Τήνου.

– Εκμάθηση ‘’επι τόπου’’ σχεδίου και σκίτσου με θεωρητική και πρακτική προσέγγιση.

– Πρόσβαση σε ιδιωτικές κατοικίες για να αποτυπώσουμε χώρους και τρόπους κατοίκησης. Αναλυτικός σχεδιασμός των παραδοσιακών μεθόδων κατασκευής.

– Φάκελο που θα περιέχει αρχιτεκτονικές και ιστορικές πληροφορίες για το νησί και για τις κατοικίες που πρόκειται να επισκεφθούμε.

– Το κόστος ορίζεται στα 30,00 Ευρώ το άτομο.

– Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων 8 και ελάχιστος 2.

– Το προκαθορισμένο ημερολόγιο των διημέρων που αναφέρονται στον ιστιότοπο μπορεί να υποστεί αλλαγές ανάλογα με την οριστική δήλωση ενδιαφέροντος των συμμετεχόντων.

ΕΠΙΛΟΓΗ 2 :

Περισσότερες πληροφορίες για αυτή την επιλογή η οποία θα περιέχει κόστος ταξιδιού και διανυκτέρευση , θα δοθούν σύντομα εδώ.

Για τη συμμετοχή σας στείλτε e-mail εδώ : info@arch-island.com